In zijn studio moest de cliënt na de work-out scrubben en douchen. Dode huid en zweet werden weggescrubd, de huid kon terug ademen en goede stoffen opnemen! 

J. Pilates

Na je work-out zorgen voor een goed herstel is evenzo belangrijk als de training zelf. Maar wist je dat je huid de potentie heeft om hierin te ondersteunen? Neen? Lees zeker verder.

De huid, het grootste ‘orgaan’ van het lichaam is ongeveer 1,8 m2 en omvat 10% van het totale lichaamsgewicht van een gemiddeld persoon. De voornaamste functie van de huid is om een barrière te vormen tussen het lichaam en de omgeving. Deze barrière beschermt tegen het binnendringen van UV-straling, chemicaliën, allergenen en micro-organismen, maar vocht en lichaamsvoedingsstoffen gaan ook verloren via de huid. Door zijn beschermingsfunctie is het opnamevermogen van een gezonde huid voor schadelijke stoffen van buitenaf beperkt. Maar hoe zit het met heilzame stoffen?

Maar wat zegt de wetenschap op dit moment? Is het mogelijk dat je via de huid magnesium kan opnemen om zo je herstel van spieren te bevorderen?

Na heel wat research lijkt er op dit moment weinig voldoende goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek naar opname van magnesium via de huid bij gezonde personen. Wat weten we wel:

* Magnesiumopname via de huid kan door specifieke magnesiumtransporteurs. De dode cellen van de bovenste huidlaag bevatten echter geen (aantoonbare) functionele magnesiumtransporteurs. Daarom is het belangrijk voor het gebruik van producten die magnesium bevatten om de huid goed schoon te scrubben. Magnesiumopname is vooral mogelijk in het gebied van zweetklieren en haarzakjes. Dit legt uit waarom een warm bad met bath soak of de producten gebruiken na een warm bad de werking bevordert.

* Er is veel bewijs dat de huid oorzaak kan zijn van magnesium verlies, dit is zo bij overmatig zweten en grote brandwonden. Op basis van dit kan men wel een hypothese poneren dat de weg andersom zeker niet ondenkbaar is. Magnesium heeft dus zeker de potentie om in het lymfestelsel onder de huid te geraken en de bloedsomloop binnen te gaan, waarbij het de regulatie door het maagdarmkanaal omzeilt en daardoor het magnesium in het serum verhoogt.

* Het volume wetenschappelijke studies dat niet gerelateerd is aan een farmaceutisch of biotech bedrijf is altijd heel laag. Studies opzetten is duur en vraagt tijd, dus is het te begrijpen dat er over een niet-gepatenteerde formule weinig onderzoek bestaat.

De studies die ik doornam zijn of te klein van steekproef (het aantal proefpersonen dat deelnam), waren niet duidelijk over de methode van onderzoek of de gepubliceerde gegevens zijn moeilijk te interpreteren.

Op dit moment kon ik 2 studies terugvinden die vrij recent zijn: 1 is afgesloten en deze studie van J.Engen et al. (Mayo clinic) onderzocht mensen met fibromyalgie (een syndroom dat wordt gekenmerkt door chronische pijn, vermoeidheid, depressie en slaapstoornissen). Bij fibromyalgie is de onderliggende oorzaak onduidelijk. Verschillende onderzoeken hebben wel een verminderde intracellulaire activiteit gezien en patiënten met fibromyalgie hebben een negatieve correlatie tussen magnesium gevonden niveaus en fibromyalgiesymptomen (dus hoe lager magnesium hoe meer en erger de symptomen).

 

De studie deelnemers kregen een spray met een transdermaal magnesium-oplossing en moesten 4 verstuivingen per ledemaat tweemaal daags gedurende 4 weken toe passen. Deze studie was niet een verkennende studie dus er was geen controle groep. Op week 2 en week 4 werden de deelnemers gevraagd hun symptomen en dagelijkse levenskwaliteit te scoren.

In deze studie zag men wel een verbetering hierin die niet aan het toeval te wijten kon zijn. De onderzoekers suggereren dan ook dat transdermale magnesium aangebracht op de bovenste en onderste ledematen een gunstig effect kan hebben.

1 andere studie is nog actief (N. Boudville, Sir Charles Gairdner Hospital) deze studie onderzoekt het effect van transdermale toepassing van magnesium bij de bandeling van spierkrampen bij dialysepatiënten. De orale toepassing van magnesium bij deze patiënten voorkomt dit niet of niet voldoende. Met deze studie willen de onderzoekers de effectiviteit (werkzaamheid) van transdermale magnesium evalueren bij het verminderen van krampen. De methode is een magnesium spray die 2 keer per dag op de spieren met het vaakst kramp gesprayd zal worden. De studie is gerandomiseerd, dit wil zeggen een deel van de hemodialysepatiënten met spierkrampen krijgen werkzaam product en het andere aan placebo.

Vanuit mijn holistische achtergrond hecht ik naast wetenschap, wat mijn beroep is, ook veel belang aan cultuur en gezondheidskennis opgebouwd door culturele overdracht. Het is die universele traditionele kennis wat voor mij een evenwicht brengt in onderzoek dat door farma industrie gesponserd en gestuurd is.

En dit leert ons dat de meest rijke bron van biologisch beschikbaar magnesium de hydrosfeer (d.w.z. oceanen en rivieren) is. Al eeuwen weet men dat water helend is èn dat de huid een reactief en actief orgaan is.

De Dode Zee, het diepste en meest zoute, mineraalrijke meer op aarde, staat sinds eeuwen bekend om zijn helende eigenschappen en de effectiviteit van zijn baden. De modder uit de Dode Zee bevat 26 soorten mineralen en heeft een diep helende werking, erg goed tegen acne, eczeem en psoriasis maar ook bij bijvoorbeeld spierpijn en reumatische aandoeningen. 

picture credits The|Tides Wellness

Pin It on Pinterest

Share This